Ejerforeningen

HJEM >> INFO

Information om ejerforeningen

INFORMATION OM EJERFORENINGEN FLINTEBAKKEN 1-75


Herunder findes generel information, som giver svar på nogle af de spørgsmål, som følger med når man er medlen af ejerforeningen.


Vi har en bestyrelse på fem medlemmer - heraf en formand og en kasserer.

Desuden skal der være en suppleant og en revisor.


Regnskabsåret går fra 1. oktober og det årlige kontingent opkræves typisk 1. december. Der holdes en generalforsamling - typisk i slutningen af oktober. I deklarationen for området er det bestemt, at der skal være en ejerforening. Foreningen har sine egne vedtægter og er medlem af en fælles forening for området ved Stenagervej. Ved ændring af bygninger skal man være opmærksom på deklarationens bestemmelser.


I vor forening er der 38 boliger og en fælles legeplads. Desuden har vi ansvar for vedligeholdelse af vejene i området samt en andel af stikvejen (det er vejstykket mellem Stenagervej og indkørslen til området).


Bestyrelsen sørger for at administrere de forpligtelser, der påhviler foreningen. Bestyrelsen kan tillige arrangere arbejdsdage hvor man vedligeholder / forbedrer fællesområdet samt fællesarrangementer der er interesse for.


Bestyrelsen har truffet aftale med en entreprenør med hensyn til snerydning og glatførebekæmpelse på vor vej.


Ejendommene er omfattet af en renovationsordning med kommunen. Normalt tømmes containerne hver anden torsdag.


Da der er børn på Flintebakken, henstiller vi til at al færdsel foregår i et moderat / forsigtigt tempo. Eventuelle gæster bør også gøres opmærksom på dette.


Desuden bedes forældrene selv være ansvarlig for at informere sine børn om at cykling mm. skal foregå i moderat tempo og forsigtigt, da biler på vej ud af indkørsler eller rundt om skarpe hjørner kan have svært ved at se en hurtig cyklist eller en hurtig rulleskøjteløber - eller andre som bevæger sig hurtigt.


For at reducere risikoen for rotter, henstilles til alle beboere, at man undlader al fodring af dyr på steder, hvor rotter kan få fat i foderet.


Bestyrelsen gør endvidere opmærksom på, at grundejere skal fjerne græs, ukrudt og lignende, som gror ud i vejen ved ens parcel. Det er meget dyrt at reparere vejen, så pas derfor godt på den.


Bestyrelsen håber at alle vil medvirke til at vi er glade for at bo her og synes, at vort lille område er et pragtfuldt og fredfyldt område.


Bestyrelsen henstiller til at man benytter sin carport / indkørsel til parkering af biler, da vejene mellem husene ikke er særligt brede. Desuden har vi ekstra parkering ved legepladsen og denne parkerings mulighed bør benyttes da der ellers vil være snævre passager på vor vej. Der skal eksempelvis være plads til at andre kan komme forbi med biler. Desuden skal udrykningskøretøjer i givet fald kunne komme hurtigt ind og igennem.


Tag hensyn til miljøet og naboer ved at undlade at biler går i tomgang når de holder stille. Vær opmærksom på at politi vedtægten foreskriver max. 1 minut.


Bestyrelsen henstiller til hundeejere, at de bør være opmærksom på at der er mange personer - specielt børn - der faktisk er bange for hunde. Politivedtægten for Århus foreskriver: Hunde skal i byområder føres i snor der er så kort, at hunden holdes tæt ind til ledsageren.

Hundeejere skal sikre at hundens ekskrementer samles op fra forhaver, legepladser og andre af grønne områder.